Wielkopolskie

GRUM KOMINKI-PIECE, ul.Kwiatowa 10, 61-882 Poznań, tel: 61 853 80 07, (www.grum.pl)

KOMINKI BATURA, ul. Łaziska 29, 61-100  Węgrowiec, tel: 67 26 20 817 (www.kominki-batura.pl)

MACIEJAK KOMINKI, ul. Babina 1, 62-800 Kalisz, tel: 62 736 15 81, (www.kominkimaciejak.pl)