Łódzkie

PANEK-Anna Panek, ul. Stalowa 1 91-859 Łódź, tel. 609021271, 42 659 96 54

STUDIO KOMINKI Stefan Maciejewski, ul. Neonowa 1/Piłsudskiego, Łódź, tel: 42 674 79 94, 602 772 546,  (www.studiokominki.pl)