Świętokrzyskie

KAFMET, ul. Źródłowa 12 Kielce, tel: 603 678 705

Zakład Zduńsko Murarski Jacek Tetelewski, ul.Ceglana 4 Kielce,
tel: 41 368 02 10, tel: 602 339 350 (www.kominki-kielce.pl)