Proszę wybrać rodzaj modułu kafli w menu bocznym po lewej stronie.

Po kliknięciu na dany model kafla wyświetlą się dokładne wymiary z rysunkiem technicznym oraz caną za daną sztukę.